DIRECTII DE CERCETARE: OBIECTIVE & REALIZARI
  1. Noi polimeri sintetici
  2. Modificarea chimica a polimerilor naturali. Polimeri bioactivi si biocompatibili. Polimeri naturali
  3. Caracterizarea polimerilor. Solutii de polimeri. Compatibilitate, proprietati in stare solida
  4. Protectia mediului si conservarea energiei
 
  1. Noi polimeri sintetici
Obiective
  noi monomeri si intermediari
  noi tehnici de sinteza a compusilor macromoleculari: reactii si mecanisme de polimerizare, tehnici combinate, procese ecologice, procese controlate
  polimeri cu proprietati si aplicatii speciale (polimeri termostabili, elastomeri termoplastici, copolimeri amfifili, polielectroliti, ionomeri, fotorezisti, biomateriale)
Realizari
  1.1. Monomeri si polimeri siliconici
  organohalogensilani; precursori organolitici si carbosilanici ai policarbosilanilor;
carbosilani functionali, liniari si ciclici; polisilani
  heterosiloxani macrociclici - purtatori de specii active pentru membrane lichide;
polimeri de coordinare
 
  polisiloxani silico- si organofunctionali cu structuri bine controlate; polimerizare in cataliza heterogena  
  copolimeri bloc, grefati, reticulati, retele interpenetrate cu secvente siloxanice  
  elastomeri siloxanici, peliculogene protectoare  
       
  1.2. Monomeri heteroatomici, polimeri termostabili si ignifugi
  monomeri si polimeri cu structura maleinimidica  
  compusi ignifugi si termostabili continând atomi de fosfor, halogeni, sulf sau azot  
  poliamide heterociclice reticulabile  
  sinteza directa a poliamidelor, poliesterilor, polihidrazidelor, poliureelor  
  polimeri termostabili (polimeri si copolimeri imidici, poliamide aromatice)  
  polisulfone aromatice  
       
  1.3. Poliuretani  
  cinetica si mecanismul sintezei poliuretanilor pe baza de 4,4'-dibenzil diizocianat  
  polimeri si copolimeri parabanici  
  copolimeri uretanici binari si ternari  
  ionomeri uretanici (cationomeri, anionomeri si zwitterioni)  
       
  1.4. Polielectroliti liniari si neliniari  
  schimbatori de ioni  
  interactiuni polielectroliti - ioni metalici, compusi organici si anorganici, coloranti, floculanti  
  complecsi polielectrolitici  
  aplicatii ecologice si biomedicale ale polielectrolitilor  
       
  1.5. Compusi macromoleculari neconventionali. Procedee si materiale
  polimeri electroactivi (poliazometine conjugate, polivinilene, polianilina, polipirol)  
  chimia plasmei (filme subtiri)  
  reticularea polimerilor prin reactii fotochimice (mecanism radicalic sau cationic)  
  filme transparente de polimeri conjugati azoaromatici obtinuti prin fotoliza si/sau
termoliza diazidelor aromatice; proprietati fotoconductoare
 
  polimerizarea in câmp magnetic sau electric a monomerilor vinilici; adezivi  
     
top ^
   
  2. Modificarea chimica a polimerilor naturali. Polimeri bioactivi si biocompatibili. Polimeri naturali
Obiective
  noi tehnici de modificare chimica a polimerilor naturali; valorificarea biomasei vegetale
  polimeri si copolimeri biologic activi; conjugate polimer-medicament
  amestecuri si materiale compozite polimer natural/polimer sintetic
     
Realizari
  2.1. Polimeri bioactivi si biocompatibili
  copolimeri pe baza de anhidrida maleica
  functionalizarea polizaharidelor microbiene extracelulare sau native, a ciclodextrinelor, celulozei si polihidroxialcanoatilor  
  conjugate polimeri naturali - substante bioactive cu eliberare controlata a principiului activ  
  interactiuni acizi biliari - polizaharide cationice  
   
  2.2. Celuloze modificate chimic. Valorificarea biomasei vegetale
  extractia si modificarea chimica si/sau biochimica a componentilor biomasei vegetale  
  hidroliza enzimatica a celulozei  
  polifenoli  
  amestecuri lignina - polimer sintetic; materiale compozite pe baza de derivati ai lemnului si polimeri sintetici obtinuti prin polimerizare "in situ"  
  rasini sintetice  
 
top ^
     
  3. Caracterizarea polimerilor. Solutii de polimeri. Compatibilitate, proprietati in stare solida
Obiective
  solutii de polimeri; polimeri functionali; copolimeri; amestecuri de solventi; polimeri cu mase moleculare ultrainalte; polimeri flexibili/polimeri rigizi
  structura monomerilor si polimerilor; morfologia polimerilor/copolimerilor/
materialelor polimere; proprietati mecanice, electrice, termice
  valorificarea deseurilor de polimeri prin metode distructive si nedistructive
 
Realizari
  studii de comportare in solutie si stare solida cu stabilirea unor legitati generale si abateri de la comportarea clasica a diferiti polimeri sau a diferite amestecuri de polimeri  
  metode de valorificarea a deseurilor polimere  
  relatii structura chimica/fizica (procedeu de sinteza) - proprietati - aplicatii  
  relatii polimeri - mediu ambiant  
  relatii chimie macromoleculara de sinteza - stiintele vietii (biologie moleculara,
microbiologie, virusologie, farmacie, medicina)
 
 
top ^
     
  4. Protectia mediului si conservarea energiei
Obiective
  surse nepoluante de energie
  protectia solului si cresterea productiei agricole
  purificarea apelor
  protectia mediului fata de deseuri polimere rezultate din activitati industriale si domestice
  controlul "timpului de viata" al materialelor polimere
 
Realizari
  polielectroliti maleici - agenti anticrusta de exploatare a apelor geotermale
  copolimeri ai acidului maleic - materiale de conditionare a solurilor  
  polielectroliti maleici pentru industria detergentilor si de prelucrare a pieilor  
  schimbatori de ioni pentru purificarea apelor si a lichidelor biologice  
 
top ^